Terapi til dyr

TERAPI TIL DYR

 

Her er en gennemgang af de terapiformer jeg tilbyder til dig og dit dyr, samt vejledende priser. Vil du vide mere om én eller flere terapiformer, er du velkommen til at kontakte mig.

KINESIOLOGISK AFBALANCERING

Kinesiologi er en blid, effektiv og målrettet behandlingsform af fysiske og psykiske problemer. Det er et præcist redskab, som kan indkredse specifikke ubalancer. En behandling hos en kinesiolog kaldes for en afbalancering, da den bringer balance tilbage, hvor der før var ubalance i kroppens homeostase. Gennem en muskeltest undersøges hvordan energibaner, kaldet meridianer, strømmer med energi til specifikke muskler, og dermed organer. Meridianbanen påvirker kroppen fysisk og psykisk på samme tid, dette betyder at en kinesiologisk afbalancering er helhedsorienteret.

----------------------------

I en kinesiologisk afbalancering udfører jeg en række tests, som kan afdække og medvirke til at dyret kan genoprette sine ubalancer, eksempelvis:

- Imunforsvarssvækkelse

- Hormonelle ubalancer

- Virus og bakterier

- Afdække allergier

- Indkapslede kroniske lidelser

- Smertefulde tilstande i kroppen

- Optimal fodring

- Justering af udstyr (eks. saddel)

 

Ofte vil jeg benytte mig af ejer og dyr i fællesskab, når jeg udfører den kinesiologiske test.

 

Gennem en spyt/urin-prøve kan jeg ligeledes teste og afdække, hvorfor fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Konsultation kan derefter foregå telefonisk eller via email.

 

 

Pris: 650 kr.pr. session (ca. 1½ time).

MANUELLE TERAPIER

Manuelle terapier er en mere fysisk behandlingsform, og anvendes de i kombination kan de rette op på en række ubalancer, sætte healingsprocesser i gang, samt bidrage til øjeblikkelig lindring på symptomer.

Organbehandling tager sigte på at afspænde og mobilisere organerne, en teknik, der afhjælper smertetilstande i kroppen. Smerterne vil måske ikke opleves i selve organet, men i muskel-skelet systemet og bevægeapparatet. Det kan forklares ved, at kroppen er sådan indstillet, at den passer på organerne.

Alle vores indre organer har en indvirkning på hele vores psykiske og fysiske velvære. Ligeledes relaterer organerne til bindevæv , muskelgrupper, og hormonel balance i de dele af kroppen, der er i sammenhæng med et involveret organ. Hvert organ har sin egen bevægelse i forhold til sig selv, og i sammenhæng til resten af organ systemet Restriktioner og manglende mobilitet kan også have relevans for organets evne til at optage næring og udskille affaldsstoffer. Ved at løsne op for spændinger i bindevævet og det pågældende organ, øges organets ydeevne, samt optimerer vores psykiske og fysiske helbred i helhed.

Senthes metode, er en manuel teknik, der er særligt udviklet til sensitivt og traumatiseret væv. Metoden retter sig mod fysiske symptomer forårsaget af stress og traumehændelser, som færdselsuheld, slag-og faldskader.

Stress kan bl.a være kronisk udmattelse, diffuse smertemønstre og arbejdsrelaterede belastninger

Alt væv kan undersøges i vævstæthed:i lagene hud, nervevæv, muskelvæv, knoglevæv, sener, muskelfascier, organvæv og der behandles i de områder i kroppen, som kroppen " passer på "helt ind på celleplan. Det er det autonome nervesystem, der påvirkes ved behandlingen. Senthes er et kropsbehandlingssystem, der søger at fremme nervesystemets evne til harmonisk regulering imellem aktivitet og hvile. Den manuelle behandling styrker kroppens ressourcer til afbalancering. Der vil altid være et element af angst i smerten ligeså, som er relevant at forholde sig til i behandlingen.

Metodisk vil den behandlede mærke traktion (træk), kompression (pres) og torsion (rotations vrid) elongation (udvidelse i alle retninger på en gang og et udtryk for en afspænding/slip)

Det er på denne måde, der kan afklares kompakt væv og eftergivende væv, og tilsigtes mobilitet, uden kompensationer i vævene. Metoden omhandler også cirkelbevægelser.

SIT behandling, eller Strukturel Integrations Terapi, er en serie af behandlinger, der i sin helhed tager sigte på " at rydde op " i dyrets krop og frigøre spændinger så optimal funktion opnås.

SIT afbalancerer kropsholdning og bevægemønster ved at løsne spændinger i bindevævet, som ligger som hinder omkring muskler, knogler, sener og organer. Der er kæder i kroppen af bindevæv, hvorigennem alle kroppens dele og funktionsforbindelser bliver balanceret. Hver serie behandles seperat, med en pause på 2-3 uger mellem hver behandling, så ny integrering i kroppen kan finde sted. Der kan også laves symptombehandling, hvor det findes hensigtsmæssigt. Metoden, der anvendes, er blide tryk på og blid massage og udstræk på kroppens triggerpunkter, akupunkturpunkter, meridianer og straps. Herved opnås bl.a afhjælpning af smerter i kroppen og musklerne, klemte kropsnerver frigøres.

øget bevægelighed i led og muskler, knogler hjælpes på plads, vejrtrækningen og blodcirkulationen forbedres. Spænding i huden afhjælpes/ genetableres arvæv afhjælpes.

 

Pris: 500 kr. pr. session.

KRANIOSAKRAL TERAPI

KST kan medvirke til afhjælpning af fysiske og psykiske helbredsproblemer på dyr og mennesker.

Fysiske symptomer:

Svimmelhed, maveproblemer, allergi, hovedpine, nakke-skuldre-ryg spændinger, immun og organrelaterede dysfunktioner.

Psykiske symptomer:

Indlæringsproblemer, rastløshed og nervøsitet, vrede, frustration, nedtrykthed og let til gråd, glemsomhed og koncentrationsbesvær.

En KST behandling er en blid massageform og har til formål at frigøre evt spændinger i leddene mellem knoglerne, afspænde membranerne og forbedre hjernevæskens og blodets cirkulation.

 

Bredt set er KST systemets forbundet med væskerne i kroppen, væv, bindevæv, muskler og knogler

Kraniosakralsystemet består af knoglerne i kraniet, ansigtet og korsbenet, membranerne, der holder hjernen på plads og ceresbrospinalvæsken, som cirkulerer omkring hjernen og rygmarven.

Ceresbrospinalvæsken er en klar væske, der fornyes 4-5 gange i døgnet. Den indeholder proteiner og druesukker, der tilfører hjernecellerne energi, samt lymfocytter, som beskytter mod infektioner. Ceresbrospinalvæskens strømning hjælpes på vej af arteriernes pulserende bevægelser.

 

Hos dyrene kan problematikkerne bl.a dreje sig om spændte muskler, fysiske skader i bevægeapparatet, låste led, fysisk og psykisk stress, immun og organ relateret dysfunktioner.

 

Pris: 650 kr.pr. session (ca. 1½ time).

TRIVSEL, VÆKST & UDVIKLING

Et tilbud til dig, der ønsker nye indsigter i sammenhængen mennesker og dyr. Tilbuddet er både til private og det offentlige.

Trivsel, vækst og udvikling er et camp- /kursustilbud, der retter sig til dig der går andre veje. Du har måske hest, og ønsker en anden tilgang til hestelivet, hvor sundhed og behandling indgår? Du er under uddannelse med dyr? Du ønsker en personlig udvikling?

Trivsel, vækst og udvikling har sin baggrund i kinesiologien, og omhandler anatomiske og energetiske aspekter i forhold til mennesker og dyrs fysiske og psykiske balance. Forløbet tilrettelægges individuelt, evt. i en grupperamme. Målet er at skabe en (helheds)forståelse for, og sammenhæng mellem:

- Mennesker og dyr

- Kost og trivsel

- Egen psyke og sundhed

- Selvværd og selvtillid

- Mærke egne behov og sætte grænser

- Redskaber og teknikker til at påvirke dyrs og eget helbred og balance

- Se og værdsætte dine præstationer.

Opdage og udvikle dine naturlige evner til at heale

 

Til forløbet anvender jeg mine heste og hunde. Dyr er tillidsfulde og modtagende og har en følsom respons på berøring og påvirkning. Igennem denne terapi opnås forståelse for virkning af behandling og egen indvirkning.

Campens varighed kan variere fra en enkelt dag til længere forløb. Ved længere forløb er indkvartering mulig.

 

Pris: kontakt for aktuel pris

HEALING

Igennem healing sker der en overførsel af energi via healerens hænder. Healeren er en kanal for energi, som modtages og viderebringes. Målet er at afbalancere energier og forløse eventuelle blokeringer hos modtageren. Healingen skal ligeledes bidrage til kroppens selvhealingsprocess.

----------------------------

Jeg udfører flere former for healing, herunder kirurgisk healing og trommerejser. kirurgisk healing er en dybdegående healing, hvor jeg arbejder i en vågen trancetilstand. Under healingen arbejder den åndelige verden gennem mine hænder. De kirurgiske indgreb består af magnetisme, der stammer fra to kilder - Den fysiske krop og sjælen. Dette kan forklares som en form for energioperation, hvor der naturligvis ikke foregår nogen form for fysisk indtrængen i kroppen, som vi kender i konventionel kirurgi. Det kaldes også åndelig healingskirurgi, fordi ånderne efter sigende 'skærer' i, og fjerner blokeringer fra en persons energimeridianer.

Ved healing gennem trommerejse, tages der kontakt med guider, der bidrager til healing af fysiske, psykiske, metale og sjælelige forhold. Under rejsen kan opleves tydelige svar eller symbolikker, der inspirere og bidrager til healingen. Der kan også stilles afklarende spørgsmål omkring job, bolig, relationer og den fysiske dagligdag.

Typisk vil jeg starte en healing med en kinesiologisk test, for at fastslå hvilken healing, eller kombination af healingstyper, der skal til for at afhjælpe problemet. Jeg scanner tillige kroppen, for at identificere hvilke sjælelige, psykiske og fysiske problematikker, der er til stede.

 

Pris: 500 kr. pr. session (ca. 1 time).

 

TELEPATI

Telepati kan forklares som en fjernfølelse eller tankeoverføring. To individer sender og modtager information. Kommunikation sker ikke kun gennem ord, men også med telepati. Dyr kommunikerer ofte gennem billeder og følelser. Hvis dyrene har ubehag eller smerter i kroppen, kan jeg opleve det i min krop. Dyrenes følelser mærker jeg også i min krop. Jeg kan opleve tegninger, ord og sætninger, symboler. Sanser fra hørelse, lugt og smag kan også indgå. Personer optræder, som dyrene kender, og andre dyr, som dyrene er knyttet til positivt, som negativt. Oplysninger om dyrenes foder.

Uhensigtsmæssig adfærd har ofte sin forklaring i helbredsmæssige gener, som kan give en afklaring/ forståelse, som hermed enten kan løses, eller der kan tages højde for forhold, som kan afhjælpe dyrenes dagligdag. Dyrene kan ofte fortælle om tilknytninger og evner, der udveksles med andre dyr eller ejere, samt hvilke opgaver, de kan lide at udføre i samarbejdet med deres ejere. Der kommer informationer på mange måder, det hænder nogle dyr ikke er så villige til kontakten. Jeg kan tale med dyrene, hvor de befinder sig, eller via billede, samt spyt/urin prøver, hvis personlig kontakt ikke er mulig.

 

Pris: 300 pr. session.